KRS Fundacji

dokumenty do pobrania:

Statut Fundacji Przyjazna planeta

regulamin organizacyjny fundacji

regulamin zarządu fundacji

regulamin przyznawania pomocy przez fundację

regulamin wolontariatu

regulamin rady fundacji

Postanowienie KRS - nowy adres Fundacji