Jak działamy ?

Pomagamy w powrocie do zdrowia dzieciom przewlekle chorym m.in. na ciężkie astmy, alergie, zespół Downa. 
Podejmujemy wszelkie działania ekologiczne w celu poprawy stanu środowiska naturalnego.

 

Zdobywamy pieniądze na działalność fundacji, wykonując usługi dla firm i instytucji:

badania i analizy techniczne
specjalistyczne projekty techniczne (budownictwo, ekologia, energetyka itp.)
pisanie wniosków o dotacje
działalność edukacyjna, naukowa i techniczna
organizowanie szkoleń, eventów itp.
public relations, komunikacja, kreowanie wizerunku firm
badanie rynku i opinii publicznej 

Korzystasz z naszych usług - pomagasz chorym dzieciom
i zamieniasz z nami Ziemię w przyjazną dla człowieka !