Rada Fundacji

Jarosław
Dąbrowski

Bartłomiej Dobosz

Romuald Piątkowski

Roman
Walas

Krzysztof Widawski

Zarząd Fundacji

Wiesław
Kamiński
Prezes

Aneta Niedźwiecka
Wiceprezes