Malowanie bombek

Zamiast do lasu, zaprosiliśmy naszych podopiecznych w piątek 8 grudnia 2017 do Fundacji na zajęcia plastyczne. Zmieściło się niestety tylko kilku, ponieważ na razie nie mamy zbyt dużo miejsca w siedzibie. Robiliśmy stroiki świąteczne i bombki. Były też tańce i zabawy. Zajęcia przeprowadzili bezinteresowni pracownicy Ośrodka Szkolno - Wychowawczego: Beata Michałek, Ewa Kotlicka, Aneta Tazbir i Cezary Bartnik. Wielkie podziękowania! Pamiętajmy, że dobro wraca :)