Zajęcia w lesie służą

Program Leczymy lasem już po raz drugi był głównym tematem konferencji naukowej. Tym razem zorganizował ją Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Radomsku 15 czerwca 2022. Poprzednia konferencja odbyła się w SOSW w Bełchatowie.


Temat spotkania: "Wartość terapeutyczna programu „Leczymy lasem” w rozwoju kompetencji społecznych i niwelowaniu zachowań niepożądanych u dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu”


Celem spotkania było przekazanie informacji o procesie wspierania procesów edukacyjnych i wychowawczych dzieci niepełnosprawnych, poprzez edukację i terapię, prowadzoną w naturalnym środowisku oraz edukację ekologiczną. Konferencję prowadzili nauczyciele Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego z Radomska, którzy realizują ze swoimi wychowankami program Fundacji Przyjazna Planeta nazwany pięć lat temu „Leczymy Lasem”. Wykłady tematyczne prowadzili również eksperci, praktykujących leczenie w naturalnym środowisku, z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Odbyły się również występy dzieci niepełnosprawnych i przykładowe zajęcia terapeutyczne. O zdarzeniu informowały lokalne media.

Konferencja dotyczyła wyjazdów terapeutycznych dla dzieci niepełnosprawnych w ramach programu „Leczymy lasem”, które są organizowane przez Fundację Przyjazna Planeta, przy współpracy z Lasami Państwowymi, i Specjalnymi Ośrodkami Szkolno - Wychowawczymi w Radomsku, Bełchatowie i Piotrkowie Tryb. Jest to terapia zajęciowa dzieci niepełnosprawnych z terenu powiatu radomszczańskiego. Rehabilitacja określona jako „Leczenie lasem” jest rodzajem terapii wspierającej. Sens wyjazdów terapeutycznych polega na stałym, powtarzalnym i osobistym kontakcie niepełnosprawnych dzieci i młodzieży z lasem i korzystaniu – podczas specjalistycznych zajęć terapeutycznych - z darmowej terapii przyrody. Dzięki nim osoby niepełnosprawne rozwijają umiejętności, potrzebne do samodzielnego życia.


Zdjęcia: A.N i https://www.radomszczanski.pl/aktualnosc-1396-konferencja_pachnaca_lasem.html


Głównym partnerem spotkania było Województwo Łódzkie.