Wartość leczenia lasem

"Wartość terapeutyczna programu „Leczymy lasem” w rozwoju kompetencji społecznych i niwelowaniu zachowań niepożądanych u dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu” - to tytuł konferencji 15 czerwca 2022 r w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Radomsku.