Ostatni raz w tym roku?

Leśna Osada Edukacyjna w Kole, to był ostatni w tym roku cel programu Leczymy Lasem. Pojechała tam Grupa z Radomska. Dzieciaki miały możliwość spotkania z dzikimi zwierzętami, jak jeleń, łania, dzik, jeże, czy bociany. Były też spacery, tańce, wycinanki i pyszne jedzenie.


Grupę oprowadził po ośrodku Pan leśniczy Rafał Filipczak z Nadleśnictwo Piotrków. Nie tylko pokazał zwierzęta, ale też opowiedział o ich zwyczajach, sposobach odżywiania, czy zachowaniach. Dzieciaki poznały także pana Pawła Kowalskiego, edukatora leśnego z nadleśnictwa, który stworzył ten ośrodek od podstaw i świetnie się nim opiekuje od 2005 roku!. Uczestnicy wyjazdu mieli także możliwość spotkania Pana nadleśniczego Waldemara Pązika, którego już dobrze znają z wyjazdów do Przedborza, gdzie wcześniej pracował.


Organizacja wyjazdów terapeutycznych w ramach programu Leczymy Lasem jest możliwa dzięki współpracy Fundacji Przyjazna Planeta z Lasami Państwowymi oraz wsparciu Fundacji PGE i Grupy PGE.


Gdyby ktoś był zainteresowany wyjazdem do Koła, to warto zabrać tam uczniów także z innych szkół. Co można przeczytać na stronie Lasów Państwowych o ośrodku edukacji w kole?

Do ośrodka rehabilitacji zwierząt, istniejącym przy Leśnym Ośrodku Edukacji w Kole, co roku trafia blisko 175 sztuk dzikich zwierząt z terenu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi (w roku 2014 było tu aż 260 sztuk!). W ośrodku leczone są też zwierzęta domowe, których stan nie pozwala na wypuszczenie na wolność.

"W związku z zainteresowaniem (utrzymującym się wciąż na bardzo wysokim poziomie) zajęciami edukacyjnymi ze strony społeczeństwa, a także wciąż rosnącą liczbą zwierząt potrzebujących fachowej opieki (ośrodek zapewnia stałą opiekę lekarza weterynarii), w roku 2005 postanowiono przeprowadzić remont Izby Edukacyjnej, a w roku 2011 rozbudowano zagrody dla zwierząt i wymieniono część ogrodzeń. Utworzono także ogólnodostępne zagrody dla zwierząt, które jak się okazuje, stanowią doskonałe powierzchnie edukacyjne. Dodatkową atrakcją dla osób odwiedzających Leśną Osadę Edukacyjną było utworzenie na jej terenie Punktu Alarmowo - Dyspozycyjnego. Wieża PPOŻ, dziś z umieszczoną kamerą, stanowi niewątpliwie dobry powód do rozmowy na temat ognia zarówno w lesie, jak i innych ekosystemach.

Szacuje się, iż z Leśnej Osady Edukacyjnej korzysta blisko 2,7 tys. osób rocznie. Jednak ze względu na fakt, iż część zagród ze zwierzętami jest ogólnodostępna ilość ta może być znacznie większa.


22.10.2021 r. - Grupa Radomsko - Leśna Osada Edukacyjna w Kole