Jesienna mżawka w Borowinie

Na piąty w tegorocznej edycji jesiennej wyjazd terapeutyczny, grupa uczestników programu Leczymy Lasem z Radomska pojechała do Leśniczówki Borowiny w Nadleśnictwie Bełchatów. Nieco deszczowa pogoda nie przeszkodziła w spacerze po ścieżce ekologicznej i zajęciach terapeutycznych.

Wszyscy uczestnicy wyjazdu - łącznie z rodzicami byli jak zawsze bardzo zaangażowani w swoje obowiązki. Po raz pierwszy od dawna były też pieczone kiełbaski.