Arteterapia dla Dorosłych

Fundacja Przyjazna Planeta Pomaga osobom nie pełnosprawnym w różny sposób i udostępnia dla nich swoją siedzibę. Zajęcia dla dorosłych osób z orzeczeniem prowadzone są tu przez rodziców. Współpraca z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w Radomsku cały czas się rozwija. To program" Arteterapia dla Dorosłych", skierowany do osób, które nie mogą zakwalifikować na warsztaty terapii zajęciowej.