Złoty Potok i Olsztyn

Po raz szósty w tym roku kalendarzowym grupa z Radomska pojechała na terapię do lasu. Tym razem zajęcia odbyły się w Nadleśnictwie Złoty Potok. Najpierw był spacer ścieżką ekologiczną, a później zajęcia plastyczne, prowadzone przez panią Anetę Tazbir z SOSW w Radomsku. Dzieci kleiły drzewa w czterech porach roku z wykorzystaniem runa leśnego.

Po obiedzie w Złotym Potoku wycieczka udała się do Olsztyna na tradycyjny już spacer po skałkach Jury Krakowsko - Częstochowskiej. Pomimo ogromnego upału dzieciaki były bardzo zadowolone i bez żadnych protestów wchodziły na niewielką górkę i schodziły z niej.