Rysują w Fundacji

Dorosłe osoby niepełnosprawne umysłowo spotykają się minimum raz w tygodniu w siedzibie Fundacji Przyjazna Planeta i pracują. Zajęcia prowadzą z nimi pomysłowi rodzice, zrzeszeni w radomszczańskim Towarzystwie Przyjaciół Dzieci.