Zajęcia z TPD

Po przerwie spowodowanej koronawirusem ruszyły w czerwcu w siedzibie Fundacji zajęcia dla dorosłych osób niepełnosprawnych. Prowadzą je rodzice, którzy są pełni ciekawych pomysłów i zawsze mają dużo energii i siły. Fundacja udostępnia swoje pomieszczenia, a resztą zajmuje się Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.