„Leśne Mikołajki” - Bełchatów 2019

Fundacja Przyjazna Planeta zorganizowała imprezę integracyjną dla blisko 60 dzieci niepełnosprawnych umysłowo z powiatu radomszczańskiego i bełchatowskiego, ich rodziców i nauczycieli. Część oficjalna odbyła się w Hotelu Sport, a terapeutyczna - w leśnictwie Borowiny. Podczas uroczystości odczytano list Agaty Kornhauser - Dudy. Imprezę prowadziła Beata Michałek ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Radomsku. Zaproszonych gości powitał Wiesław Kamiński - prezes Fundacji. Stwierdził, że bez pomocy wielu z nich Fundacja nie miałaby możliwości pomagać. Byli obecni m.in.:

  • Anna Milczanowska - poseł na Sejm RP,

  • Zbigniew Ziemba - wicemarszałek województwa łódzkiego,

  • Jarosław Zając - nadleśniczy Nadleśnictwa Bełchatów

  • Agnieszka Wasilewska - naczelnik wydziału edukacji w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie,

  • Arkadiusz Gaik - prezes zarządu ELMEN Sp. z o.o.,

  • Sławomir Dobosz – członek Rady Fundacji, a także prezes SKB,

  • Aleksandra Wasilewska – przedstawicielka Centrum OPUS,

  • Katarzyna i Marek Szostakowie - pracownicy Nadleśnictwa Złoty Potok

  • Katarzyna Morga - dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Radomsku wraz z wicedyrektor Wiktorią Sztuk i nauczycielkami, zaangażowanymi w program "Leczymy Lasem",

  • Małgorzata Stemplewska - dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bełchatowie wraz nauczycielkami zaangażowanymi w program "Leczymy Lasem".

Prezes Fundacji opowiedział o programie "Leczymy Lasem", realizowanym w partnerstwie z Lasami Państwowymi, SOSW Radomsko i Bełchatów oraz Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Radomsku. Wspomniał, że łącznie zorganizowano już 54 wyjazdy do lasu, które przynoszą świetne efekty terapeutyczne. Takiego zdania są psychologowie, nauczyciele, rodzice i eksperci zewnętrzni. Dodał, że zarząd Fundacji podejmuje działania, by Ministerstwo Edukacji zmobilizowało wszystkie Specjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawcze do prowadzenia cyklicznych zajęć w lesie.

Następnie prowadząca odczytała list Pierwszej Damy RP Pani Agaty Kornhauser – Dudy. Napisała ona, że jest wdzięczna za tę inicjatywę terapeutyczną, która odbywa się w środowisku naturalnym i ma nadzieję, że będzie rozpowszechniona na cały kraj. Poseł Anna Milczanowska, której córka od początku uczestniczy w programie, ze wzruszeniem stwierdziła, że zauważa ogromny pozytywny wpływ zajęć w lesie na dziecko z zespołem Downa. Wicemarszałek Zbigniew Ziemba dodał, że cieszy się, że takie inicjatywy są podejmowane w województwie łódzkim i chętnie w nich uczestniczy. Zanim przyszedł oczekiwany przez dzieci dawca prezentów nauczycielki z SOSW w Radomsku: Ewa Kotlicka i Aneta Tazbir zaprosiły wszystkich na występy taneczne i artystyczne niepełnosprawnych dzieci i młodzieży. Do pociągu, który jeździł w poszukiwaniu prezentów, dołączyli się nawet goście. Wreszcie prezenty z rąk Świętego Mikołaja otrzymało około 60 dzieci z SOSW w Radomsku i Bełchatowie. Były to globusy - lampki, które mają zachęcić dzieci do podróży po świecie. Prezes Fundacji w podziękowaniu wręczył róże wszystkim osobom, które wspierają i realizują program "Leczymy Lasem". Rodzice natomiast podarowali mu imieninowy upominek i wszyscy zaśpiewali "Sto lat". Po części oficjalnej dzieci pojechały do szkółki leśnej Borowiny na terapię, przygotowaną wg programu „Leczymy Lasem". Leśniczy Marcin Wiewiórowski zaprosił do ogrzanej kominkiem sali edukacyjnej, która została ostatnio wyposażona w nowy sprzęt. A potem była terapia, nauka, tańce i zabawy na ścieżce "Opowieści Bielika". Warto dodać, że „Leśne Mikołajki” były współfinansowane ze środków otrzymanych od Samorządu Województwa Łódzkiego oraz z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, w ramach Programu Mikrogranty „Łódzkie na plus” 2019, realizowanego przez Centrum OPUS. Imprezę sponsorowała też ELMEN Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. św. Barbary 8 w Rogowcu, której podstawowy przedmiot działalności to kompleksowa realizacja robót budowlanych wraz z instalacjami oraz remonty i modernizacje urządzeń bloków energetycznych.