Przyjdzie Mikołaj

„Leśne Mikołajki” to kolejny projekt Fundacji Przyjazna Planeta, skierowany do dzieci niepełnosprawnych z powiatów: bełchatowskiego i radomszczańskiego. Podczas imprezy 7 grudnia w Bełchatowie będzie część oficjalna w Hotelu Sport i część terapeutyczna - w leśnictwie Borowiny. Planowane są występy, zajęcia terapeutyczne w lesie, prezenty i prezentacja o pozytywnym wpływie lasu na leczenie dzieci niepełnosprawnych.

Fundacja od kilku lat przekonuje wszystkich do pozytywnego wpływu terapii prowadzonej w lesie.

Program

godz. 10.00 – 12.30 - Oficjalna część spotkania w Hotelu „Sport” w Bełchatowie

- Przywitanie uczestników

- Wykład i prezentacja nt. programu „Leczymy Lasem”

- Występy taneczne i artystyczne niepełnosprawnych dzieci i młodzieży

- Rozdanie prezentów mikołajkowych

- Poczęstunek

godz. 13.00-14.00 - Część terapeutyczna wg programu „Leczymy Lasem”

– Przejazd do Leśnictwa Borowiny

– Spacer po szkółce ekologicznej i zajęcia terapeutyczne

- Pożegnanie uczestników

Fundacja Przyjazna Planeta działa od 2016 roku i od początku pomaga dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzicom. Wśród podopiecznych ma dzieci z autyzmem, zespołem Downa, porażeniem mózgowym i innymi niepełnosprawnościami natury umysłowej. Jeden z ważniejszych projektów, który realizuje, przy współpracy ze Specjalnymi Ośrodkami Szkolno - Wychowawczymi z Radomska i Bełchatowa oraz Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Radomsku i Lasami Państwowymi nosi nazwę „Leczymy lasem”. Jest to nowatorska forma terapii wspierającej. Polega na organizacji wyjazdów do lasu oraz prowadzeniu terapii w naturalnym środowisku. W ciągu roku szkolnego odbywa się około 20 wyjazdów, w których uczestniczą dzieci, rodzice i nauczyciele (jednorazowo około 40 osób). Z badań Fundacji wynika, że leczenie lasem daje ogromne efekty zdrowotne i chce tę terapię rozpowszechniać na cały kraj. Program „Leczymy Lasem” będzie też jednym z tematów mikołajkowego spotkania integracyjnego w Bełchatowie.

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Samorządu Województwa Łódzkiego oraz z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, w ramach Programu Mikrogranty „Łódzkie na plus” 2019, realizowanego przez Centrum OPUS.