ELMEN Sp. z o.o.

Jedną z firm sponsorujących działania Fundacji Przyjazna Planeta jest ELMEN Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. św. Barbary 8 w Rogowcu. W najbliższym czasie w piątek 7 grudnia - między innymi dzięki tej Spółce - będziemy mogli zorganizować Mikołajki dla około 60 dzieci niepełnosprawnych z powiatów radomszczańskiego i bełchatowskiego, które odbędą się w Bełchatowie. Warto poznać Spółkę ELMEN.

Misją ELMEN Sp. z o.o. jest świadczenie wysokiej jakości usług remontowo - budowlanych dla sektora energetycznego. Dzięki posiadanej wiedzy i coraz większemu doświadczeniu ELMEN Sp. z o.o. chce ofiarować usługi, spełniające oczekiwania i wymagania klientów, odpowiadać na ich potrzeby oraz sprawiać, że współpraca z klientami będzie się ciągle rozwijać, a kontakty biznesowe - umacniać. Podstawowy przedmiot działalności ELMEN Sp. z o.o. - kompleksowa realizacja robót budowlanych wraz z instalacjami w nowych lub modernizowanych obiektach; - remonty i modernizacje urządzeń bloków energetycznych (kanały powietrza i spalin, urządzenia odpopielania i nawęglania); - modernizacja oraz przeglądy i konserwacja instalacji elektrycznych i energetycznych, instalacji wodnych, kanalizacji, c.o., wentylacji mechanicznej, a także instalacji hydrantowych, tryskaczowych i oddymiania; - montaż i demontaż rusztowań; - antykorozja konstrukcji stalowych. Spółka buduje swoje relacje z otoczeniem poprzez zaspokajanie potrzeb i dostarczanie klientom usług, zgodnych z ich wymogami. W swojej działalności będzie konsekwentnie ukierunkowana na realizację potrzeb klienta i rynku. Strategia orientacji na klienta zostanie wzmocniona ciągłym doskonaleniem jakości, zapewniającej stałą poprawę skuteczności i sprawności działania. ELMEN Sp. z o.o. realizuje swoje przedsięwzięcia, zdając sobie sprawę, że w dobie silnej konkurencji, na zainteresowanie klienta może liczyć tylko ten, kto potrafi zagwarantować najwyższą jakość usług. Poprzez dążenie do wysokiej jakości i rzetelności realizowanych usług Spółka planuje uzyskać pełne zadowolenie i satysfakcję klientów. Spółka będzie podejmować współpracę z każdym solidnym partnerem, instytucją lub firmą, aby dalej rozwijać i zwiększać efekty własnej działalności. W strategii Spółki istotne miejsce zajmuje dbałość o wysoką jakość kadr wszystkich szczebli, ze szczególnym naciskiem na średni i niższy szczebel, dbałość o pracowników, ich szkolenie i doskonalenie zawodowe.