Znów w przedborskich lasach

Po raz ostatni w tym roku szkolnym pojechaliśmy na zaplanowany wyjazd terapeutyczny do Nadleśnictwa Przedbórz. Był to już 38 wyjazd od początku istnienia programu "Leczymy Lasem", realizowanego przez 2 lata. Zostaliśmy niezwykle gościnnie przywitani przez nadleśniczego Waldemara Pązika, a zaopiekował się nami leśniczy Grzegorz Brodzik.

Z ankiet, które podczas wyjazdu wypełniło kilkunastu rodziców wynika, że terapia w naturalnym środowisku podoba się ich dzieciom i widzą nawet pewne zmiany w ich zachowaniach. Zwracają uwagę, że dziecko jest bardziej samodzielne (samo się ubiera, samo je posiłki, czy chodzi do toalety. Osoby autystyczne zaczęły też lepiej się porozumiewać z innymi, wypowiadają więcej słów, trzymają się grupy, rozpoznają więcej osób, chętniej angażują się w prowadzone zajęcia. Innym ważnym aspektem jest też zdobycie lepszej kondycji fizycznej przez dzieci, ogólne wyciszenie, a nawet poprawa odporności zdrowotnej. Rodzice zwracają uwagę, że wyjazdy do lasu również na nich pozytywnie oddziaływują - "ładują im akumulatory" (regenerują), relaksują i odstresowują. Dzięki wycieczkom do lasu dorośli mają okazję do wymiany doświadczeń z osobami mającymi podobne problemy, czy zawierania nowych znajomości.

Fundacja planuje w czerwcu organizację podsumowania programu "Leczymy Lasem" w Bysiowie.