Lekarz leczy, natura uzdrawia

- Dzięki bardzo przyjaznej atmosferze udało się Fundacji stworzyć grupę osób, którzy mimo dolegliwości i niepełnosprawności wzajemnie się wspierają, uzupełniają i stymulują do jak najpełniejszego korzystania z zajęć" - to fragmenty opinii o programie "Leczymy Lasem", napisanej przez dr inż. Kamilę Adamczyk-Mucha, która uczestniczyła w zajęciach terapeutycznych 29 marca 2019r. w Nadleśnictwie Przedbórz. Jest to architekt krajobrazu, adiunkt w Instytucie Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu; autor rozprawy doktorskiej pt.: Kształtowanie przestrzeni jako czynnik integrujący osoby niepełnosprawne ze społeczeństwem i przyrodą. Prowadzi zajęcia m.in. z przedmiotów: Niepełnosprawni w przestrzeni publicznej oraz Kształtowanie środowiska terapeutycznego. Propaguje formy zielonej terapii, organizuje wiele interdyscyplinarnych warsztatów projektowych z uwzględnieniem przestrzeni, jako czynnika terapeutycznego.

Program terapeutyczny „Leczymy Lasem” opinia

W dniu 29 04 2019 miałam przyjemność uczestniczyć w sesji terapeutycznej z cyklu „Leczymy lasem” skierowanej do niepełnosprawnych intelektualnie dzieci oraz ich opiekunów. Program jest realizowany przez Fundację Przyjezdna Planeta i jest prowadzony od dwóch lat z udokumentowanymi osiągnięciami w sferze fizycznej i społecznej uczestników.

Ogromnym atutem programu terapeutycznego jest jego cykliczność, konsekwentnie opracowany plan zajęć zawsze oparty o te same elementy składowe oraz unikatowe miejsce, gdzie proces terapeutyczny się odbywa – las. Zajęcia przyjmują charakter wycieczki, wyjątkowego wydarzenia odmieniającego codzienność dzieci oraz ich opiekunów. Dzięki bardzo przyjaznej atmosferze udało się stworzyć grupę osób, którzy mimo dolegliwości i niepełnosprawności wzajemnie się wspierają, uzupełniają i stymulują do jak najpełniejszego korzystania z zajęć.

Środowisko naturalne jakim jest las to przestrzeń, gdzie człowiek instynktownie odpoczywa, regeneruje uwagę, relaksuje się, gdzie hormony stresu zastępowane są hormonami szczęścia i satysfakcji, przynosząc ukojenie w sferze fizycznej i psychicznej. Zajęcia, które odbywają się w tym środowisku nabierają głębokiego znaczenia w kontekście osób z niepełnosprawnością intelektualną, gdzie czynniki terapeutyczne są odbierane mimowolnie i przyjmują formę zabawy. Dzięki szczegółowo opracowanym scenariuszom sesji terapeutycznych realizowane są określone cele, w tym wyspecyfikowane cele szczegółowe. Działania zmierzające do uzyskania powziętego o celu są konstruowane tak by, wykorzystać możliwie jak najwięcej elementów przyrodniczych z przestrzeni w której znajduje się podopieczny. Multi zmysłowa zabawa daje bardzo dużo korzyści na wielu płaszczyznach, np. koncentracji uwagi na bodźcach słuchowych, wzrokowych czy zapachowych; doskonalenie percepcji wzrokowo-słuchowo-ruchowej; usprawnianie motoryki małej i dużej; doskonalenie poczucia czasu krótko i długoterminowego (zmieniające się zjawiska przyrodnie); stymulacja dotykowo-czuciowa w oparciu o różne faktury (szyszki, kora drzew różnych gatunków, mech, liście, igły drzew iglastych). Wśród uczestników spontanicznie wyzwalają się instynktowne zachowania, takie jak przytulanie do drzew czy wzajemne wskazywanie sobie elementów ciekawych z przestrzeni otaczającej. Poczucie bezpieczeństwa i przynależności do grupy buduje w uczestnikach pozytywną odwagę do przekraczania granic, które wynikają z niepełnosprawności lub są nabyte w wyniku wychowania. Wielu z podopiecznych dzięki sesjom podejmuje stymulujące dla siebie zadania takie jak: przejście po miękkim nieutwardzonym podłoży; podnoszenie wysoko nóg w celu pokonania przeszkód w postaci gałęzi czy wzięcie do ręki chrabąszcza.

Oddziaływaniem programu "Leczymy lasem" objęci są również najbliżsi podopiecznych. Są to najczęściej rodzice, którzy dzięki sesjom mają możliwość cyklicznego obcowania z przyrodą, jak również rozmowy w sprzyjających warunkach ze sobą nawzajem. Dzięki spacerom po lesie nawiązują się przyjaźnie i swoiste grupy wsparcia, a przyroda jest tu elementem łagodzącym bardzo trudną codzienność.

Podsumowując obserwację "Leczymy lasem", jestem przekonana o słuszności kierunku, jaki jest podejmowany przez Fundację i popieram propagowanie programu oraz poszerzenie grup uczestników, za równo o osoby niepełnosprawne intelektualnie, fizycznie jak również tworzenie grup integracyjnych, których celem może być uwrażliwianie na drugą osobę i umiejętność udzielania wsparcie .

Mottem Fundacji "Przyjazna Planeta" mogą stać się słowa Hipokratesa „Lekarz leczy, natura uzdrawia”. Fot. K. Adamczyk - Mucha