Lecznicze właściwości lasu

- Wiadomo, jak las wpływa na nasze samopoczucie - dotlenia, wycisza, aktywizuje, poprawia sen, rozwija i wyczula zmysły - mówi lekarz neurolog Halina Dryja. - Widzę jak najbardziej celowość i potrzebę tego typu aktywnej rehabilitacji i dalszego jej rozwijania. Poniżej zamieszczamy zdjęcia z drugiego w 2019 roku wyjazdu terapeutycznego do przedborskich lasów. Było troszkę chłodno, więc część zajęć odbyła się w izbie edukacyjnej Bysiów. Na spacer oczywiście również poszliśmy i było niezwykle wesoło i twórczo. Panie nauczycielki ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Radomsku - Barbara Kowalczyk i Magdalena Szydziak - Grunt - miały wiele pomysłów na świetną zabawę i rozwój dzieciaków. Już nie raz udowadnialiśmy, że warto zabierać dzieciaki na terapię w naturalnym, leśnym środowisku. Tym razem potwierdza to również pani Halina Dryja - lekarz orzekający o stopniu niepełnosprawności w Radomsku. Zapoznała się z opiniami specjalistów z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego oraz ankietami wypełnionymi przez rodziców dzieci. Oto co napisała w swojej opinii o programie "Leczymy lasem" "Na podstawie opinii opiekunów grupy dzieci niepełnosprawnych (psychologów i neurologopedów) stwierdzam, że ta forma aktywnej rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych, wykorzystująca zdrowotne właściwości przyrody: - aktywizuje, poprawia kondycję psychiczną i fizyczną dzieci, - daje pozytywny ładunek emocjonalny, poprawę nastroju, - kształtuje postawę proekologiczną, - pozwala opiekunom dzieci - najczęściej matkom - wyjść z zamkniętych pomieszczeń i grup terapeutycznych w leczący klimat lasu. Widzę jak najbardziej celowość i potrzebę tego typu aktywnej rehabilitacji i dalszego jej rozwijania. To leczenie nie wymaga specjalistycznego sprzętu, a daje sporo pozytywnych efektów. Objęte rehabilitacją dzieci w większości mają uszkodzenie centralnego układu nerwowego o różnej etiologii, w różnym stopniu i w związku z tym prezentują zaburzenia zachowania się, zaburzenia poznawcze itp. Wiadomo, jak las wpływa na nasze samopoczucie - dotlenia, wycisza, aktywizuje, poprawia sen, rozwija i wyczula zmysły. W opisywanej grupie dzieci zauważono pozytywne zmiany w sferze kontaktów społecznych, wyciszenie agresji, próby uniezależnienia od rodzica, widoczna jest ciekawość dzieci i zainteresowanie środowiskiem, nawiązywanie kontaktów z innymi uczestnikami grupy, zmniejszenie napięcia emocjonalnego." Przewodniczący Składu Orzekającego, lek. med. Halina Dryja, specjalista neurolog.