Dziesiąty wyjazd w Przedborzu

Ostatni jesienny wyjazd terapeutyczny w ramach programu "Leczymy lasem" za nami. Kolejne wyjazdy w tym roku szkolnym planujemy dopiero wiosną 2019. Dzieci niepełnosprawne pojechały z opiekunami w piątek 23 listopada 2018 r. do leśniczówki Bysiów (Nadleśnictwo Przedbórz).

- Zostaliśmy bardzo gościnnie przyjęci przez pracowników nadleśnictwa, którzy udostępnili nam bazę edukacyjną, zadbali o wyżywienie, przygotowali grilla, ognisko. Za każdym razem czujemy się tu, jak u siebie w domu - mówi Wiesław Kamiński, preses Fundacji Przyjazna Planeta. W tym roku szkolnym zaplanowano 20 wyjazdów, po dziesięć wiosną i jesienią. Prowadzone od dwóch lat badania dowodzą, że terapia w lesie bardzo korzystnie wpływa na uczestników programu i ich rodziców. Program „Leczymy lasem” jest skierowany do dzieci niepełnosprawnych umysłowo i polega na organizowaniu zajęć terapeutycznych w lesie. Jest realizowany przy współpracy z Lasami Państwowymi, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Radomsku i Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym. Ten pierwszy w kraju, pilotażowy program rozpoczął się w sierpniu 2017 roku i trwał do końca kwietnia 2018. Ponieważ przynosił efekty zarząd fundacji postanowił go kontynuować w bieżącym roku szkolnym. Bierze w nim udział około 30 dzieci, posiadających orzeczenia o niepełnosprawności (od 7 do 24 lat). Są to głównie osoby z zespołem Downa i autystyści. Wyjazdy do lasu odbywają się w tym roku co tydzień.