Opinia SOSW i piąty wyjazd

Przedstawiamy poniżej opinię na temat programu "Leczymy lasem" opracowaną przez pedagogów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Radomsku oraz zdjęcia z kolejnego wyjazdu terapeutycznego do leśniczówki Bysiów w Przedborzu w piątek 19 października.

"Podczas dwóch cykli projektu „Leczymy lasem” realizowanych od 25.8.2018r do 20.04.2018r. uczestniczyło łącznie 27 uczniów. Beneficjenci podzieleni byli na dwie grupy terapeutyczne, w zależności od wieku i niepełnosprawności. Po przeprowadzeniu częściowej ewaluacji i uwzględnieniu jej wyników- zmieniono przydział dzieci do grup uwzględniając ich indywidualne możliwości psychofizyczne, co nie było możliwe na początku realizacji projektu. Diagnozujący znał bowiem wtedy podopiecznych z funkcjonowania na terenie klasy szkolnej i znanej dziecku grupy klasowej. Dzieci uczestniczyły w cyklicznych wyjazdach do lasu z częstotliwością raz na dwa tygodnie. Podsumowując kilka miesięcy pracy z dziećmi dydaktycznej i terapeutycznej poza murami szkoły możemy w bardzo pozytywny sposób zaopiniować pomysł realizacji projektu, jego walory psychoedukacyjne, jak i samą jego realizację. Fundacja zatroszczyła się o atrakcyjność wyjazdów, korzystając każdorazowo z coraz lepszej bazy Nadleśnictw, w których odbywały się zajęcia, o bezpieczeństwo każdego uczestnika, jego dobre samopoczucie oraz poczucie, że jest ważnym i potrzebnym członkiem grupy. Nasi uczniowie poza zajęciami prowadzonymi przez pracowników PPP w Radomsku, a pełniącymi rolę terapii, uczyli się wielu ważnych zachowań niezbędnych do prawidłowego i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Przede wszystkim nabywali umiejętności odnajdywania się w nowych miejscach, radzenia sobie w czynnościach samoobsługowych, korzystania z miejsc użyteczności publicznej, pozostawiania po sobie porządku oraz współodpowiedzialności za grupę. Zajęcia, które odbywały się w otoczeniu zieleni, z pewnością przybierały dla uczestników formę bardziej zabawy, gdyż pozbawione były znamion nudnej ławki. Można pokusić się wiec o stwierdzenie, że była to edukacja i terapia przez zabawę. Otoczenie lasów wpływało na uczniów wyciszająco i stymulująco. Podopieczni mieli możliwość uwrażliwiania własnych zmysłów na piękno otaczającego świata. U naszych uczniów, którzy objęci byli programem „Leczymy lasem” dostrzegamy pozytywne zmiany dotyczące ich zachowań, własnej samooceny, umiejętności współpracy w grupie. U dzieci najstarszych – utrzymanie osiągniętego poziomu funkcjonowania, co jest także sukcesem, gdyż istnieje możliwość regresu funkcjonowania dziecka ze znaczną niepełnosprawnością intelektualną oraz autyzmem. W naszej ocenie dobrym połączeniem zajęć prowadzonych przez psychologów, było rozszerzenie ich o zajęcia arteterapeutyczne. Uczniowie bardzo chętnie wykonywali prace plastyczne oraz uczestniczyli w zajęciach ruchowych przy muzyce, czy samych sportowych. Zajęcia te wpływały pozytywnie na ćwiczenia motoryki dużej i małej, ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej oraz reagowania na określone sygnały i komendy. Zajęcia sprawiały uczestnikom dużo radości, odprężały ich i odstresowały. Poszczególne te elementy w pozytywny sposób budowały samoocenę uczniów, która prawidłowa jest fundamentem prawidłowego funkcjonowania w życiu."

Zdjęcia z wyjazdu do Przedborza w piątek 19 października 2018.