Fundacja na KUL-u

Przedstawiciele Fundacji Przyjazna Planeta mieli okazję uczestniczyć w dyskusji podczas ogólnopolskiej konferencji, dotyczącej osób niepełnosprawnych. Jej temat to: "Realizacja Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”. Odbyła się w Lublinie 11 października 2018 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II. Szef Fundacji Wiesław Kamiński był jednym z zaproszonych gości podczas III panelu nt. Doświadczenia osób niepełnosprawnych w praktycznej realizacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych - Oczekiwania, potrzeby i działania środowiska osób niepełnosprawnych na rzecz realizacji postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Opowiadał o programie "Leczymy lasem".

PROGRAM

II Konferencja - „Realizacja Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych” Lublin 11.X.2018 r. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

8.30 – 9.30 – rejestracja uczestników 9.00 – 9.30 – Briefing prasowy 9.30 – 9.50 – otwarcie konferencji i wprowadzenie – Ks. prof. dr. hab. Antoni Dębiński, Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 9.50 – 10.10 – powitanie uczestników i wystąpienie Budowa systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin – Krzysztof Michałkiewicz, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Sekretarz Stanu w MRPiPS 10.10 – 10.30 – Misja PFRON w kontekście realizacji postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – Tomasz Maruszewski, Zastępca Prezesa Zarządu PFRON 10.30 –10.50 – Działania podejmowane przez BON na rzecz osób niepełnosprawnych – Michał Pelczarski, Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych 10.50 – 11.10 – Wejście niepełnosprawnych absolwentów szkół wyższych na rynek pracy prof. dr hab. Elżbieta Zakrzewska-Menterys, Uniwersytet Warszawski 11.10 – 11.30 – Przerwa kawowa

Panel I 11.30 – 12.15 Doświadczenia polskie i niemieckie we wdrażaniu Konwencji – potrzeby i oczekiwania środowiska osób niepełnosprawnych prowadzony przez Krzysztofa Czechowskiego, rzecznika prasowego PFRON Krzysztof Michałkiewicz – Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Sekretarz Stanu w MRPiPS prof. dr hab. Elżbieta Zakrzewska-Menterys, Uniwersytet Warszawski Hans-Wolfgang Michael – Kierownik Warsztatów Pracy dla Osób z Niepełnosprawnością Stephanus Stiftung w Berlinie Joanna Bugajska – Centralny Instytut Ochrony Pracy Panel II 12.15 – 13.30 prowadzony przez dr. hab. Bogusława Marka, prof. KUL Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy – Janina Długołęcka, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wdrożenie nowego modelu kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją – jako element systemu kompleksowej rehabilitacji w Polsce (prezentacja założeń i programu studiów podyplomowych Reha-Manager) – dr Justyna Chmiel, Uniwersytet Medyczny w Lublinie Możliwości diagnostyczno-terapeutyczne współczesnej genetyki klinicznej w modelu usług opieki zdrowotnej według Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – dr hab. n. med. Janusz Kocki, prof. Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Dostęp do kultury jako element rehabilitacji społecznej osób niewidomych – dr Magdalena Szubielska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Panel III 13.30 – 14.15 prowadzony przez Marka Stępniaka, Prezesa Fundacji Fuga Mundi Doświadczenia osób niepełnosprawnych w praktycznej realizacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych Oczekiwania, potrzeby i działania środowiska osób niepełnosprawnych na rzecz realizacji postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych Ks. dr Tadeusz Pajurek – Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” Maria Król – Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” Grzegorz Dudziński – Fundacja Światłownia – Kultura Bez Barier Joanna Kołodziejczyk – „Wejdź w mój świat” Wiesław Kamiński – Fundacja Przyjazna Planeta 14.15-14.30 – Podsumowanie konferencji