Leczenie w naturze działa!

W związku z rewelacyjnymi wynikami badań i opiniami ekspertów, które udowadniają dobry wpływ terapii w lesie na zdrowie dzieci niepełnosprawnych, zarząd Fundacji Przyjazna Planeta podjął uchwałę o kontynuacji programu „Leczymy lasem” w roku szkolnym 2018/2019. Pierwszy wyjazd terapeutyczny w drugiej edycji programu odbył się 21 września 2018 r. do Nadleśnictwa Spała. Badając wpływ terapii, prowadzonej w naturalnym środowisku na dzieci niepełnosprawne specjaliści zaobserwowali pozytywne zmiany. Są to głównie:

 zmniejszenie zachowań autoagresywnych i stereotypowych;  integracja z innymi, umiejętność dostrzegania potrzeb innych osób;  konstruktywne sposoby wyrażania emocji i swoich potrzeb;  akceptacja zmian pojawiających się w życiu codziennym uczestników oraz łatwiejsze przystosowywanie się do nowych sytuacji;  zmniejszenie napięcia emocjonalnego podczas wyjazdów;  większa otwartość na nowe bodźce płynące ze środowiska, doświadczenia, akceptacja nowości;  zmniejszenie oporu przed nieznanymi zadaniami;  pozytywne reakcje na konsekwencję i stawianie granic ze strony specjalistów;  wzrost samodzielności w pokonywaniu trudności;  wzrost samodzielności w zakresie czynności samoobsługowych i higienicznych.  zwiększenie zakresu słownictwa biernego, czynnego oraz repertuaru gestów służących komunikacji z innymi,  poprawa kondycji fizycznej, zwiększenie odporności organizmu,  wzrost aktywności w życiu codziennym związanym z wykonywaniem podstawowych obowiązków domowych,  poprawa w zakresie koncentracji uwagi, spostrzegawczości,  zwiększenie zdolności dostosowywania się do zasad i reguł panujących w grupie oraz umiejętności wykonywania poleceń,  poprawa zdolności wyrażania własnej opinii, akceptacji własnej osoby.

Fundacja zamierza przedstawić powyższe wyniki badań wszystkim możliwym instytucjom państwowym, zajmującym się osobami niepełnosprawnymi, jak: Ministerstwo Edukacji, Ministerstwo Zdrowia, czy Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Warto, by inne dzieci niepełnosprawne mogły również korzystać z terapii w naturze i by ośrodki szkolno - wychowawcze były zobowiązane do prowadzenia takich cyklicznych zajęć i miały na to pieniądze.