Misie dla dzieciaków

Podsumowanie programu "Leczymy lasem" będzie kojarzyło się wszystkim z wielkimi misiami :) Goście dopisali, pogoda dopisała, było super! Wielkie dzięki dla Nadleśnictwa Przedbórz i pana Nadleśniczego Waldemara Pązika oraz pana leśniczego Grzegorza Brodzika za gościnę i pełny profesjonalizm! Imprezę w osadzie Bysiów 16 czerwca 2018 r. poprowadziła Beata Michałek, wychowawczyni z SOSW, która uczestniczyła w wyjazdach terapeutycznych. Program podsumował prezes Fundacji Przyjazna Planeta Wiesław Kamiński, a prezentację multimedialną na ten temat przedstawiła jego zastępczyni Aneta Niedźwiecka. Potem przyszedł czas na wręczenie podziękowań dla wszystkich partnerów programu: Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Radomsku, Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Radomsku i Lasów Państwowych. Podziękowania odebrali również sponsorzy i wszystkie osoby, dzięki którym program mógł być realizowany (lista poniżej). Wszyscy z przyjemnością obejrzeli występ artystów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Radomsku (uczestników programu). Wszystkim dzieciakom uczestniczącym w programie "Leczymy lasem" będzie się on kojarzył z ogromnymi misiami. Otrzymali je na pamiątkę i z okazji minionego Dnia Dziecka.

Fundacja ogromnie dziękuje za pomoc w realizacji programu:

Pani Katarzynie Bąbol – Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Radomsku Pani Annie Szwedzik – z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Radomsku Pani Joannie Niteckiej – z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Radomsku Pani Barbarze Braszczyńskiej – z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Radomsku Pani Kamili Klekowskiej – z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Radomsku Pani Katarzynie Mordze – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Radomsku Panu Cezaremu Bartnikowi - ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Radomsku Pani Beacie Michałek - ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Radomsku Pani Anecie Tazbir - ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Radomsku Pani Ewie Kotlickiej - ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Radomsku Pani Agnieszce Politańskiej - ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Radomsku

Panu Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych Panu Dyrektorowi Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych Pani Aleksandrze Piaseckiej – z Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych Pani Karolinie Lew – Mirskiej – z Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych Pani Magdalenie Matysik – z Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych Panu Dariuszowi Pieniakowi - Dyrektorowi Regionalnemu Lasów Państwowych w Łodzi Panu Wiesławowi Kucharskiemu - Dyrektorowi Regionalnemu Lasów Państwowych w Katowicach Panu Jackowi Wójtowiczowi - Nadleśniczemu ze Spały

Panu Waldemarowi Pązikowi - Nadleśniczemu z Przedborza

Panu Andrzejowi Krzypkowskiemu - Nadleśniczemu ze Złotego Potoku Panu Andrzejowi Choromańskiemu – z Nadleśnictwa Spała Pani Katarzynie Szostak – z Nadleśnictwa Złoty Potok Pani Katarzynie Guzik – z Nadleśnictwa Złoty Potok Panu Grzegorzowi Brodzikowi – z Nadleśnictwa Przedbórz Panu Dariuszowi Bajerowi – z Nadleśnictwa Przedbórz Panu Sławomirowi Zawadzie – Prezesowi PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Panu Krzysztofowi Widawskiemu – Prezesowi firmy KORNER Sp. z o.o. Panu Tadeuszowi Polanowskiemu – Prezesowi firmy FAMEG Sp. z o.o. Panu Arkadiuszowi Gaikowi – Prezesowi firmy ELMEN Sp. z o.o. Panu Romanowi Walasowi Panu Witoldowi Stępniowi – Marszałkowi Województwa Łódzkiego Panu Arturowi Bagieńskiemu – Wicemarszałkowi Województwa Łódzkiego Panu Arkadiuszowi Musiowi - Prezesowi firmy PRESS GLASS S.A. Panu Sławomirowi Doboszowi – Prezesowi firmy SKB Sp. z o.o. Panu Jarosławowi Dąbrowskiemu – Prezesowi firmy PROBUD Sp. z o.o. Pani Annie Milczanowskiej – Poseł na Sejm RP

Pani Małgorzacie Spendel – ekspertowi

Panu Radosławowi Piotrowiczowi - ekspertowi