Program "Leczymy lasem" w pigułce

Jeśli chcecie poznać więcej szczegółów autorskiego programu leczymy lasem, realizowanego od kilku miesięcy przez Fundację Przyjazna Planeta, to zachęcamy do przeczytania informacji, zawartych w nowym folderze informacyjnym. Program realizujemy wspólnie z Lasami Państwowymi, Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Radomsku i Specjalnym Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym. Serdeczne dzięki dla tych instytucji!