Ósmy wyjazd

Przebieg wyjazdu - godz. 8.00 wyjazd z Radomska - godz.9.30-10.30- zajęcia terapeutyczne prowadzone przez wychowawców Ośrodka Szkolno – Wychowawczego na terenie Nadleśnictwa Olsztyn; - godz. 10.30 – 11.30 – przejazd do Złotego Potoku; godz.11.30-12.30 - zajęcia terapeutyczne, spacer, rozmowy i zabawy na terenie Nadleśnictwa Złoty Potok, pod opieką wychowawców SOSW i pracowników LP; - godz.12.30-13.30 – posiłek; - godz.14.30 – powrót do Radomska.