Leczymy lasem dzieci niepełnosprawne

Program "Leczymy lasem", stworzony przez Fundację Przyjazna Planeta i realizowany przy współpracy z Lasami Państwowymi, jest skierowany do dzieci niepełnosprawnych. Polega na organizowaniu cyklicznych wyjazdów terapeutycznych do lasu na terenie województwa łódzkiego i wykorzystywaniu ich leczniczej mocy. Rehabilitacja określana jako „Leczenie lasem” (inaczej dendroterapia), zdaniem lekarzy i naukowców, jest nowatorskim pomysłem. Ta najlepsza z dotychczas znanych w teorii form terapii zajęciowej dzieci niepełnosprawnych w Polsce nie była jeszcze wykorzystywana na szerszą skalę. Fundacja postanowiła teorię przekuć w praktykę i zaraziła swoim pomysłem kilka innych instytucji. Wśród nich są Lasy Państwowe, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna oraz Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Radomsku. Znalazły się też osoby, których wsparcie finansowe pozwoliło rozpocząć realizację programu. Są to Krzysztof Widawski – firma Korner, Katarzyna i Sławomir Doboszowie – firma SKB, Grzegorz Zbroja – firma Konstalex i Tadeusz Polanowski – firma Fameg. Co najważniejsze, udało się przekonać kilkudziesięciu rodziców z terenu powiatu radomszczańskiego, do tego sposobu leczenia ich dzieci. Programem objętych jest ok. 20 osób posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Pacjenci są podzieleni na dwie grupy terapeutyczne w zależności od wieku, ponieważ są to osoby od 6 do 20 roku życia. W trakcie pobytu w lesie będą się odbywać zaplanowane przez specjalistów zajęcia i zabawy ruchowe. Ich celem jest odpoczynek dzieci i nabywanie przez nie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania. Uczestnicy wyjazdów będą mieli możliwość skorzystania z infrastruktury Lasów Państwowych, w tym ze ścieżek i izb edukacji leśnej, wiat, parków i ogrodów dendrologicznych oraz spotkania się z leśnikami. Podczas trwania programu planowane jest badanie efektów zajęć i sporządzanie dokumentacji medycznej. Ewaluacja programu wykaże na ile leczenie lasem się sprawdza i czy warto ten projekt realizować wśród chorych dzieci, a być może także dorosłych. Warto podkreślić, że dzięki świetnej współpracy instytucji i firm, wyjazdy dla dzieci i realizacja programu są bezpłatne. Fundacja przyciąga dobrych, bezinteresownych ludzi - zaangażowane w program osoby nie pobierają wynagrodzenia. Zgłosiliśmy projekt w kilku konkursach kierowanych do organizacji pozarządowych, ale nie znamy jeszcze wyniku. Zwracamy się też o wsparcie do wszystkich ludzi, którzy mogą i chcą pomóc Fundacji w realizacji tego Programu. Wpłaty można dokonać na konto Pekao SA nr 57 1240 3132 1111 0010 6962 2336. [if !supportLineBreakNewLine] [endif]

Wpłaty można dokonać na konto Pekao SA nr 57 1240 3132 1111 0010 6962 2336.